ເຫດ! ຄາດຕະກໍາ ນາຍບ້ານ ແລ້ວຈູດເຜົາຄາລົດ ກັບມາເຮືອນ ຍິງໂຕເອງ ແລະ ຈູດໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ

ເຫດ! ຄາດຕະກໍາ ນາຍບ້ານ ແລ້ວຈູດເຜົາຄາລົດ ກັບມາເຮືອນ ຍິງໂຕເອງ ແລະ ຈູດໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ

ໃນເວລາ 7:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ທ້າວ ບຸນຈວງ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນໃຫ້ ທ້າວ ຄຳດີ ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານ ໄດ້ຂີ່ລົດຕູ້ສະຕາແລັກ ໄປຫາຢູ່ເຮືອນ ແລ້ວເອົາ ປື ນ ຍິ ງ ຖືກໜ້າທ້ອງຊອດໃສ່ກາງຫຼັງ

ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ, ຈາກນັ້ນ ທ້າວ ບຸນຈວງ ໄດ້ຂີ່ລົດກັບເຮືອນແລ້ວເອົາ ໄ ຟ ຈູ ດ ລົ ດ, ຈູ ດ ເ ຮື ອ ນ ກ່ອນ ຍິ ງ ຕົ ວ ເ ອ ງ ຕ າ ຍ ຖືກ ໄ ຟ ເ ຜົ າ ພ້ອມເຮືອນ.ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາສະເພາະ ປກສ ລົງກວດກາຊັນນະສູດສະຖານທີ່ເກີດເຫດເປັນເຮືອນ ຮ້ານໄມ້ ຂະຫນາດ 8 ແມັດ x 9,7 ແມັດ, ມຸງສັງກະສີ, ແອ້ມຝາໄມ້ກະແຕະ ຖືກໄຟໄໝ້ໝົດກ້ຽງ ແລະ ພົບເຫັນ ສົ ບ ຂອງທ້າວ ບຸນຈວງ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຖືກໄຟໄໝ້ເສຍຊີວິດ, ຢູ່ເທິງເສື່ອນອນ ( ເສື່ອນອນ ຖືກໄຟໄໝ້ເຫຼືອແຕ່ຮ່າງເຫັກ )

ນອກນັ້ນ ໃນທີ່ເກີດເຫດ ພົບເຫັນ ເ ລົ າ ປື ນ 1 ເລົາ ຂະໜາດ 82 ຊັງຕີແມັດ, ຖີ້ມຮ່າງຈາກ ຊ າ ກ ສົ ບ 80 ຊັງຕີແມັດ, ໃນ ເ ລົ າ ປື ນ ມີກະສອບລູ ກ ປື ນ 1 ກະສອບຄາຢູ່ໃນເລົາ ແລະ ຍັງພົບເຫັນເຫັກລວດຢ່າງຕີນລົດໃຫ່ຍ,ຈໍານວນ 6 ເສັ້ນ ຖືກໄ ໝ້ ຢູ່ເສື່ອນອນຖືກໄຟ, ມີກະສອບ ລູ ກ ປື ນ 1 ກະສອບຢູ່ຂ້າງ ຊ າ ກ ສົ ບ 1 ແມັດ, ມີກະສອບລູກ ປື ນ ທີ່ ຍິງອອກ ( ຖືກ ໄ ຟ ໄ ໝ້ ໃນສະພາບບິດບ້ຽວ). ຫ່າງຈາກເຮືອນທີ່ເກີດເຫດ 7 ແມັດພົບເຫັນ

ລົດຕູ້ສະຕາແລັກ ເປັນລົດຂອງຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດຖືກໄຟໄໝ້ກ້ຽງ ໃນລົດພົບເຫັນເລົາ ປື ນ 1 ເລົາຂະໜາດ 83 ຊັງຕີແມັດ; ສະພາບຖືກໄຟໄໝ້ ພົບເຫັນສາຍໄຟຟ້າເສັ້ນຕໍ່ຈາກເຮືອນມາໃສ່ຈຸດຈອດລົດສະພາບບໍ່ຖືກ ໄ ຟ ໄ ໝ້.ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫຼຸບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຫດການເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນ ທ້າວ ບຸນຈວງ ລົງມື ຈູ ດ ລົ ດ ແລະ ເຮືອນ ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ ປື ນ ຍິ ງ ຕົວເອງ ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງຖືກ ໄ ຟ ເ ຜົາ ໄ ໝ້. ຊາວບ້ານຜູ້ເຫັນເຫດການ ເວົ້າວ່າ: ຫຼັງຈາກ ຍິ ງ ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຜູ້ກ່ຽວກໍກັບເມືອເຮືອນ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງ ປື ນ ດັງຂຶ້ນແລ້ວຈຶ່ງເກີດມີໄຟໄໝ້ເຮືອນ ຕາມມາ. ເຊິ່ງຄະດີນີ້, ເຈົ້າໜ້າຈະສືບສວນ- ສອບສວນລາຍອຽດ.

ຂ່າວລາວ