ໂຈະການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ໃນວັນທີ 03/01/2022

ໂຈະການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ໃນວັນທີ 03/01/2022

ແຈ້ງການ! ໂຈະການອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2022 ນີ້

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍ ພັດທະນາຈະໄດ້ໂຈະການຈຳໜ່າຍ ແລະ ໂຈະການອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2022

ເນື່ອງຈາກເປັນວັນພັກຊົດເຊີຍທາງລັດຖະການປີໃໝ່ສາກົນ 2022, ບໍ່ມີການອອກທົດແທນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອອກເລກລາງວັນ

ເລີ່ມແຕ່ວັນພຸດ, ວັນທີ 05 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປຕາມແຜນການປົກກະຕິ.

ຂ່າວລາວ