ທິດສົມປອງ ສິກແລ້ວ ບໍ່ຄິດຫຼິ້ນການເມືອງ ຍັງບໍ່ຄິດຢາກມີແຟນ

ທິດສົມປອງ ສິກແລ້ວ ບໍ່ຄິດຫຼິ້ນການເມືອງ ຍັງບໍ່ຄິດຢາກມີແຟນ

ທິດສົມປອງ ເປີດໃຈຫຼັງສິກ ບໍ່ຄິດຫຼິ້ນການເມືອງ ຍັງບໍ່ຄິດຢາກມີແຟນ ຂໍໂຟກັສເລື່ອງວຽກກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກ ສໍາເລັດພິທີລາສິກຂາ ທິດສົມປອງກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ວ່າ ຫຼັງຈາກສິກແລ້ວຕົນກໍມີຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງໃນເຄືອ “ແມ່ປອງ”

ໂດຍມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີອອກທຶນໃຫ້ກ່ອນ ແລະ ຍັງມີທຸລະກິດຄ້າຍເພງອີກດ້ວຍ ສ່ວນເລື່ອງໜີ້ກໍມີເຈົ້າສົວທີ່ເຄົາລົບທ່ານໜຶ່ງໜ້າຈະຈັດການໃຫ້ ເຊິ່ງເປັນໜີ້ທີ່ເກີດຕອນບວດ ໂດຍນໍາເງິນໄປສ້າງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ສະໜາມກິລາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.

ນອກຈາກນີ້ ທິດສົມປອງ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ທໍາອິດຄິດວ່າຈະລົງຫຼິ້ນການເມືອງຫຼັງຈາກສິກ ແຕ່ຕອນນີ້ບໍ່ເອົາແລ້ວ ເພາະຢ້ານວ່າລູກເພຈຈະບໍ່ພໍໃຈ ແຕ່ຫາກມື້ໜຶ່ງຖ້າລູກເພຈຢາກໃຫ້ລົງຫຼິ້ນການເມືອງຕົນຈະຕັ້ງພັກວ່າ “ພັກຊາດໜ້າພັດທະນາ”

ສ່ວນເລື່ອງຮັກຕົນຍັງບໍ່ຄິດຫຍັງ ຕັ້ງໃຈວ່າພາຍໃນ 2 ປີນີ້ ຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກກ່ອນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຕົນເອງເປັນຊາຍແທ້ແນ່ນອນ!!!

ຄລິບທິດສົມປອງຂູ່ເຕະປາກ ສີສຸວັນ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ