ສປປ ລາວ​ ຖືກຈັດອັນດັບເປັນປະເທດທີມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19  ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ສປປ ລາວ​ ຖືກຈັດອັນດັບເປັນປະເທດທີມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ມີດັດຊະນີຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການພາກລັດ ຕໍ່ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ຍັງຄົງສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນເປັນປະເທດດຽວທີ່ມີຄ່າຊີ້ວັດສູງເກີນ 80 ໃນປັດຈຸບັນ.

ດັດຊະນີຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການພາກລັດ ຕໍ່ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ຫຼື Stringency Index ນີ້ ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະຜູ້ວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ທີ່ຕິດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດ ໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19

ເພື່ອໃຊ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດລາຍປະເທດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ທັງໃນການນຳໄປໃຊ້ຕິດຕາມສະຖານະການ ວິເຄາະວາງແຜນ ແລະ ຕໍ່ຍອດລັກສະນະງານວິໄຈ ໂດຍຕົວເລກ 100 ໝາຍເຖິງ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດສູງສຸດ.

ສຳລັບປະເທດໃນອາຊຽນ ທີ່ມີດັດຊະນີສູງສຸດເຖິງ 100 ຄື ຟິລິບປິນ, ຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2022 ສືບຕໍ່ຈາກການລ໊ອກດາວ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີປະກາດອອກໄປແລ້ວໃນວັນທີ 12 ມີນາ ໂດຍນັບເປັນມາດຕະການເຂັ້ມງວດສູງສຸດຍາວນານເປັນເດືອນເລີຍລະ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ນັບວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີດັດຊະນີ Stringency Index ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ຈົນມາເຖິງກ່ອນການເກີດເຫດການແຜ່ລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຫຼັງປີໃໝ່ລາວ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັກສາລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດນີ້ໃນລະດັບກາງ ເຖິງ ສູງ ມາຕະຫຼອດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຂ່າວລາວ