ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ…ມີການຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງ ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໄຟອຳນາດ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍຂື້ນ

ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ…ມີການຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງ ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໄຟອຳນາດ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍຂື້ນ

ປີ 2021 ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້ອມແປງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບົບໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ສ້ອມແປງ-ປັບປຸງລະບົບໄຟອໍານາດໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນໄປ-ມາແກ່ ຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນ ເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

ປີ 2021 ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້ອມແປງໄຟເຍືອງຕາມເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆ ເພື່ອກະກຽມຕ້ອນຮັບຂະບວນການວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ເຊັ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 45 ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VII ອົງຄະນະພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ສ້ອມແປງໄປເຍືອງທາງ ຕາມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ປະຕິບັດໄດ້ 2.850 ຈຸດ ໃນຈໍານວນ 19 ເສັ້ນທາງ

ສ້ອມແປງໄຟເຍືອງທາງ ຕາມທາງຮ່ອມໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ ປະຕິບັດໄດ້ 120 ຈຸດ ໃນຈໍານວນ 8 ເສັ້ນທາງ

ສ້ອມແປງຕູ້ໄຟເຍືອງທາງໄດ້ 103 ຕູ້ ໃນຈໍານວນ 21 ເສັ້ນທາງ

ຍົກຍ້າຍເສົາໄຟທາງອອກຈາກທາງລົດໄຟ ຈຳນວນ 27 ຕົ້ນ ແລະ ເຂດກໍ່ສ້າງຕຶກສະພາຫຼັງໃໝ່ ຈໍານວນ 3 ຕົ້ນ

ເກັບມ້ຽນ-ຕິດຕັ້ງເສົາໄຟທີ່ຖືກລົດຕໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 12 ຕົ້ນ

ສໍາເລັດບົດສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງລະບົບໄຟເຍືອງທາງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 107 ເສັ້ນ

ສ້ອມແປງໄຟເຍືອງທາງ ຢູ່ສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍຂີ້ເຫຍື້ອນາໄຫ ແລະ ສະໝາມຂີ້ເຫື້ຍອຫຼັກ 32 ຈໍານວນ 12 ຈຸດ

ສ້ອມແປງໄຟເຍືອງທາງ ຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 46 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 326 ຈຸດ ໃນຈໍານວນ 6 ເສັ້ນທາງຫຼັກ

+ ສ່ວນວຽກງານສ້ອມແປງ-ປັບປຸງລະບົບໄຟອໍານາດໃນຕົວເມືອງ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍດອກໄຟອໍານາດທີ່ເປ່ເພ ປະຕິບັດໄດ້ 148 ດອກ ໃນຈໍານວນ 33 ຈຸດ

ຕິດຕັ້ງຕູ້ຄວບຄຸມລະບົບໄຟອໍານາດໃໝ່ ປະຕິບັດໄດ້ 7 ຈຸດ ຄື: ໄຟແດງດົງໂດກ, ໄຟແດງສາມແຍກເດີນບິນ, ໄຟແດງດົງນາໂຊກ, ໄຟແດງຂົວຫຼວງ, ໄຟແດງທົ່ງຂັນຄໍາ, ໄຟແດງໜອງບອນ ແລະ ໄຟແດງສະພານທອງ

ສ້ອມແປງ-ປັບປຸງລະບົບໄຟອໍານາດໃໝ່ ປະຕິບັດໄດ້ 2 ຈຸດ ຄື: ໄຟແດງໂພນທັນ ແລະ ໄຟແດງບ້ານໂຊກນ້ອຍ-ທາງ 450 ປີ

ສ້ອມແປງຕູ້ໄຟອໍານາດເກົ່າ ປະຕິບັດໄດ້ 7 ຈຸດ ຄື: ໄຟແດງດົງໜ້ຽງ, ໄຟແດງໜອງແຕ່ງ, ໄຟແດງໜອງບົວທອງ, ໄຟແດງກໍາມະບານ, ໄຟແດງທາດຂາວ, ໄຟແດງໂພນປ່າເປົ້າ ແລະ ໄຟແດງໂຮງຮຽນລາວເຢຍລະມັນ

ສ້ອມແປງອານາໄມໂຄມດອກໄຟອໍານາດ ແລະ ແຜງໂຊລ່າເຊວ ປະຕິບັດໄດ້ 4ຈຸດ

ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍດອກໄຟອຳນາດ ໄດ້ 32 ດອກ ໃນຈຳນວນ 15 ຈຸດ

ເກັບມ້ຽນ ແລະ ຕິດຕັ້ງເສົາໄຟອໍານາດທີ່ຖືກລົດຕໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 4 ຕົ້ນ

ຕໍ່ຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້ ກໍຍັງມີບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງທີ່ ຄບຕ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄຟເຍືອງທາງຢູ່ໃນຕົວເມືອງຢູ່ຫຼາຍເສັ້ນທາງ ຍັງສ້ອມແປງບໍ່ທັນ ເຮັດໃຫ້ບາງເສັ້ນທາງຢູ່ໃນຕົວເມືອງມີຄວາມມືດ ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອາສະຍາກຳ ເຊັ່ນ: ການປຸ້ນຈີ້, ຊິງຊັບ, ດຶງກະເປົາ, ລັກຊັບ ແລະອື່ນໆ.

ສ່ວນໄຟອຳນາດບາງຈຸດ ກໍຍັງເປັນລະບົບເກົ່າ ແລະ ລະບົບຕູ້ຄວບຄຸມສະໝອງປັນຍາ ແມ່ນເຊື່ອມຄຸນ; ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟອຳນາດເກີດຄວາມສັບສົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄົນຂີ້ລັກເຄື່ອນໄຫວລັກຕັດເອົາສາຍໄຟ ແລະ ບາງຄັ້ງ, ແປງມື້ນີ້ ມື້ອື່ນກໍຖືກລັກຕັດເອົາແລ້ວ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຄບຕ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟແສງສະຫວ່າງສາທາລະນະ ແລະ ໄຟອໍານາດ ໃຫ້ມີການໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ສະເໜີຂັ້ນເທິງທົດລອງປ່ຽນລະບົບໄຟເຍືອງທາງແບບ LED ເພື່ອທົດລອງປຽບທຽບການປະຫຍັດໄຟຟ້າ.

ຂ່າວລາວ