36 ຄອບຄົວ ບ້ານ ໂພນສີນວນ ຂໍຄວາມເປັນທຳ ເລື່ອງທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກທີ່ດິນ

36 ຄອບຄົວ ບ້ານ ໂພນສີນວນ ຂໍຄວາມເປັນທຳ ເລື່ອງທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກທີ່ດິນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນອັງຄານ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ເວລາປະມານ ເກືອບ 10 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນລາວ, ໄດ້ເກີດເຫດການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ນຳກຳລັງຕຳຫລວດຈຳນວນຫນຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ໄປແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານ ຈຳນວນ 36 ຄອບຄົວ ທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຕອນດິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ຮ່ອມຕໍ່ໜ້າ ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ

ເຊິ່ງທາງທີ່ເຈົ້າໜ້າຕຳຫລວດ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຕອນດິນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕອນດິນທີ່ປະຊາຊົນ ຕ້ອງຍ້າຍອອກໄປ ແຕ່ປະຊາຊົນທັງ 36 ຄອບຄົວ ຕ່າງກໍພາກັນຕົກໃຈ ແລະ ພາກັນອອກມາຮ້ອງຂໍ ຄວາມເປັນທຳ ຈົນເກີດມີປາກສຽງກັນຮຸນແຮງໄລຍະນຶ່ງ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກກຸ່ມປະຊາຊົນ ຢາກຂໍຄວາມເປັນທຳ ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເດັດຂາດ ເຖິງຂັ້ນຂົນເຄື່ອງອອກ ແລະ ມ້າງເຮືອນ-ມ້າງຊານ ທັນທີ ແຕ່ຢາກໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກັນດີໆກ່ອນ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍກັນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ທັງ 2 ກ້ຳ 2 ຝ່າຍກ່ອນ.

ຖ້າຫາກຈະໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂຍກຍ້າຍແທ້ໆ ປະຊາຊົນກໍບໍ່ຂັດຂ້ອງ ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ເງິນຊົດເຊີຍ ກໍຢາກໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍເງິນ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ການໃຫ້ເນື້ອທີ່ດິນທົດແທນ ກໍຢາກໃຫ້ທົດແທນໃນເຂດບ້ານ ທີ່ພໍສາມາດຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ ແລະ ບໍ່ຫ່າງຈາກໂຕເມືອງຈົນເກີນໄປ

ຂ່າວລາວ