ສະໜາມບິນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສຳເລັດແລ້ວກວ່າ 70% ແລະ ຈະສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2022

ສະໜາມບິນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສຳເລັດແລ້ວກວ່າ 70% ແລະ ຈະສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2022

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ລາຍງານວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ສະໜາມບິນ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສໍາເລັດແລ້ວ 75% ແລະ ຄາດວ່າ ຈະສາມາດເປີດສາຍການບິນ ພາຍໃນປະເທດໄດ້ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ຈາກນັ້ນ ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດ ຕາມລໍາດັບ. ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼຽມທອງຄໍາ ກວມເນື້ອທີ 300 ຮຕ, ໂດຍຈະກາຍເປັນ ສະໜາມບິນແຫ່ງທີ 2 ພາຍໃນແຂວງ.

ການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນເລີ່ມມາແຕ່ ເດືອນກັນຍາ 2020 ໂດຍມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 175 ລ້ານ ໂດລ້າສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນທຶນຈາກ Hong Kong-based Greater Bay Area Investment and Development (HK) Limited, ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດອກງິ້ວຄໍາ.

ໄລຍະສໍາປະທານ ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ 50 ປີ, ໂດຍສະໜາມບິນ ສາມາດຮອງຮັບ ເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: Boeing 747 ແລະ Airbus 320 ໄດ້.

ອາຄານສະໜາມບິນ ສາມາດບັນຈຸຄົນໄດ້ 600 ຄົນ, ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຖິງ 1.5-2 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ.

ຂ່າວລາວ