ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1195 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (28/11/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1195 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (28/11/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນທິດ ທີ 28/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.195 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 528ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 67ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 3)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 45ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 23ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 6ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 93ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 82ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 121ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 43ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 32ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 29ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 2ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 43ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ