ສະຖິຕິສູງສຸດມື້ນີ້….ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ +10ຄົນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 969ຄົນ (04/12/2021)

ສະຖິຕິສູງສຸດມື້ນີ້….ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ +10ຄົນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 969ຄົນ (04/12/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນເສົາ ທີ 04/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 969 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສູງສຸດ +10 ຄົນ ຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ ເປັນຕົ້ນມາ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 450ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 30ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 28ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 4ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 2ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 48ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 108ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 72ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 56ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 12ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ