ກ່ອງສຸ່ມຜິດກົດໝາຍບໍ່? ມາເບິ່ງບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍນຳກັນ

ກ່ອງສຸ່ມຜິດກົດໝາຍບໍ່? ມາເບິ່ງບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍນຳກັນ

ມາເບິ່ງບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍນຳກັນບາດນີ້ນະ. ແນ່ນອນທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ອົງກອນຕ່າງໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນປະເທດ ຫລື ຕ່າງປະເທດກໍ່ລ້ວນແຕ່ກ່ຽວພັນກັບກົດຫມາຍ ຫລື ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ.

ສຳລັບກໍລະນີກ່ອງສຸ່ມທີ່ກຳລັງເປັນກະແສຕອນນີ້ ນັ້ນເຫັນວ່າມີຄຳຖາມກັນເຂົ້າມາວ່າຜິດຖືກກົດຫມາຍແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນທາງທີມງານພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍປະກອບຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການເປິດການຂາຍກ່ອງຊຸ່ມໄດ້ເປີດຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ຫລື ໄດ້ອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຫລືບໍ່? -> ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸດຳເນີນທຸລະກິດ ຫລື ບໍ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດນັ້ນແມ່ນຜິດກົດຫມາຍ ຕາມມາດຕາ 297 ຂອງປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ແລະ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 1 ປີ ຫລື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິກສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 5 ລ້ານ ຫາ 10 ລ້ານກີບ.

2. ໄດ້ເສຍອາກອນຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ຫລືບໍ່? -> ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກໍ່ຈະເປັນການຜິດກົດຫມາຍ ອິງຕາມມາດຕາ 283 ຂອງປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ແລະ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 5 ລ້ານ ຫາ 20 ລ້ານກີບ.

3. ການດຳເນີນການຄັດເລືອກກ່ອງສຸ່ມແມ່ນເຮັດດ້ວຍສຸດຈະລິດຫລືບໍ່? -> ບັນຫານີ້ເປັນປະເດັ່ນສຳຄັນທາງດ້ານກົດໝາຍ. ກໍລະນີ້ຜູ້ຂາຍກ່ອງສຸ່ມໄດ້ໂຄສະນາວ່າໃນກ່ອງສຸ່ມໃດຫນຶ່ງມີວັດຖຸລາຄາແພງ ເຊັ່ນ ໂທລະສັບໄອໂຟນ ຫລື ອຶ່ນໆເພື່ອດຶ່ງດູດຄົນມາຊື້ກ່ອງສຸ່ມນັ້ນ ຖ້າຫາກເປັນພຽງກົນລະຍຸດເພື່ອໃຫ້ຄົນມາຊື້ ແຕ່ພາກປະຕິບັດອາດບໍ່ມີ ຫລື ອາດມີ ແຕ່ກ່ອງທີ່ມີວັດຖຸລາຄາແພງນັ້ນເປັນພຽງການຈັດສາກຂື້ນມາ ແລະ ສົ່ງກ່ອງທີ່ມີສິນຄ້າລາຄາແພງນັ້ນໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວກໍໂຄສະນາເພື່ອຕົວະຄົນອຶ່ນ ກໍລະນີນີ້ກໍຈະຖືວ່າເປັນການສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ອິງຕາມມາດຕາ 233 ຂອງປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ແລະ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 8 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 10 ລ້ານ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ສາລະໜ້າຮູ້