ຂ່າວດ່ວນ ໂຄວິດບຸກ ຄ້າຍ​ຄຸມຂັງ​ ນັກໂທດ​ຕິດເຊື້ອ 162 ຄົນ

ຂ່າວດ່ວນ ໂຄວິດບຸກ ຄ້າຍ​ຄຸມຂັງ​ ນັກໂທດ​ຕິດເຊື້ອ 162 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ່ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.737 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ ​11​ທັນວາ​2021

1. ນັດໂທດ ມີ 162 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ) 2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 14 ກໍລະນີ 3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 54 ກໍລະນີ

4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 49 ກໍລະນີ 5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 43 ກໍລະນີ 6. ພະນັກງານລັດ ມີ 44 ກໍລະນີ

7. ກໍາມະກອນ ມີ 42 ກໍລະນີ 8. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 32 ກໍລະນີ 9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 16 ກໍລະນີ (ປກສ ເມືອງໄຊ ທານີ: 4)

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 9 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ ມິດຕະພາບ: 3, ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 4, ແພດປະຈໍາຢູ່ ໂຮງງານເຈຍລະໃນເພັດ: 1)

11. ໂຮງງານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງງານລາວຍາມາກິ: 2) 12. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ (ວັດປ່າເປົ້າ) 13. ຫວ່າງງານ ມີ 122 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 19) 14. ເດັກ ມີ 21 ກໍລະນີ 15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 23 ກໍລະນີ | 16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 101 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ