ນາຍົກໄທ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ເຊື່ອວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້

ນາຍົກໄທ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ເຊື່ອວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້

ນາຍົກໄທ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ເຊື່ອວ່າຖ້າຫາກປະຊາຊົນລ້ຽງໄກ່ 2 ໂຕ ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້

ວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ສໍານັກຂ່າວ Thethaiger ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ ເພື່ອຕິດຕາມວຽກດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ. ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະຊາຊົນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາໜີ້ສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກ່າວວ່າ

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຫນີ້ສິນ ໂດຍຮູ້ວ່າທຸກຄົນມີໜີ້ສິນ ເຊິ່ງຕົນເອງກໍບໍ່່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຕ້ອງແກ້ໄຂມັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ທັງໃນດ້ານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງສິດ ແລະ ອໍານາດເຈົ້າໜ້າທີ່.

ລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ເຊັ່ນ ເລື່ອງຄວາມທຸກຍາກ, ໜີ້ສິນໃນຄົວເຮືອນ, ໜີ້ສິນນອກລະບົບ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຂອງປະຊາຊົນທຸກປະເພດ, ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາມີລາຍຮັບຕໍ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດ ແລະ ຊອກວິທີຫາເງິນໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍຍອມຮັບວ່າມັນຕົນເອງມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ສິ່ງນີ້.

ສະນັ້ນ, ນະໂຍບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງພາກລັດຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄ່າ, ຕ້ອງມີຕົວຊີ້ວັດທີ່ຈະແຈ້ງ. ໂຄງການໃດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ເອົາມາເຮັດໂຄງການທີ່ມີປະໂຫຍດ. ຕົວຢ່າງ, ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກເຮັດຫຼາຍ ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງວ່າການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງມີປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດ, ຢ່າໄປຝຶກອົບຮົມ, ເອົາງົບຈາກບ່ອນນີ້ໄປສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນເລີຍດີກວ່າ ເພາະມັນເສຍທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເວລາ.

“ເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໃຊ້ຈ່າຍຊ່ວຍປະຊາຊົນໄດ້? ບໍ່ຕ້ອງຊື້ພືດ, ຊື້ຜັກ, ຊື້ໄກ່. ມື້ນີ້ ຖ້າແຕ່ລະບ້ານລ້ຽງໄກ່ປະມານ 2 ໂຕ ຢ່າຂ້າມັນກ່ອນ, ລ້ຽງໃຫ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ມັນວາງໄຂ່ກ່ອນ, ເບິ່ງແຍງຕົວເອງແບບນີ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະໜ້ອຍລົງ…” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ກ່າວ.

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ