ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ຕິດເຊື້ອຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນ,​ ຄູ-ອາຈານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ຕິດເຊື້ອຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນ,​ ຄູ-ອາຈານ

ລິສັດເອກະຊົນ, ທະນາຄານ, ພະນັກງານສາທາ ແລະ ອື່ນໆ.

ບັນຫາທີ່ໜ້າກັງວົນທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕອນນີ້ຄື ຜູ້ມາກວດ ປິດລັບອາຊີບຕົນເອງ ຊຶ່ງມື້ວານນີ້ມີທັງໝົດ ເຖິງ 125 ຄົນ. ການບໍ່ລະບຸອາຊີບ ແມ່ນມີສວ່ນ ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງສືບຕໍ່ແຜ່ເຊື້ອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມສັບສົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າການຕິດເຊື້ອ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມໃດ. ສະນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈິງໃຈ ລະບຸອາຊີບຂອງຕົນໃຫ້ຈະແຈ້ງດ້ວຍ ເພື່ອສະດວກໃນການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ C1.

ທັງນີ້, ສໍາລັບຜູ້ໃດ ທີ່ໄດ້ໄກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັນທີຄື: 1) ແຍກຕົວເອງຈາກຄົນອື່ນ, ແຍກບ່ອນນອນ, ແຍກຫ້ອງນໍ້າ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ, ບໍ່ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ແຍກເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ; 2) ສ່ວນຄອບຄົວ ຄວນອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ທຸກຈຸດທີ່ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ສໍາຜັດຈັບບາຍ ເພື່ອທຸກຄົນຈະບໍ່ກາຍເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງ; 3) ຕ້ອງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ຈົດບັນທຶກເອົາໄວ້, ໃສ່ຜ້າປິດ ປາກ-ດັງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດເວລາ, ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ ແລະ 4) ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາກວດພະຍາດໂຄວິດແລ້ວ ໄລຍະລໍຖ້າຜົນກວດ ທ່ານຄວນກັກຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອທ່ານຖືກແຈ້ງວ່າ ຜົນກວດເປັນລົບ ທ່ານຄວນໄດ້ຕິດຕາມຕົນເອງຕໍ່ໄປ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໄປສໍາຜັດກັບຄວາມສ່ຽງຄັ້ງໃໝ່.

ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຖືກແຈ້ງວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອແລ້ ກ່ອນທີ່ທາງທີມງານແພດໝໍຈະໄປຮັບ ທ່ານຍັງຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. ສຳລັບຜູ້ທີ່ສະໝັກໃຈປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ຫຼື ຫາຍໃຈຝຶດ ຫຼື ເປັນຜູ້ສູງອາຍຸ ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມ ສາຍດ່ວນ 164 ຂໍຄຳແນະນຳ ແລະ ປະສານນຳທີມແພດ ເພື່ອນຳສົ່ງໄປປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ ຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຂ່າວລາວ