ມສ​ ວຽງຈັນ​ ແຈ້ງພັກການຮຽນ-ການສອນ ແບບເຊິ່ງໜ້າ 1ວັນ​ ເພື່ອສີດຢາຂ້າເຊື້ອໃນຫ້ອງຮຽນ

ມສ​ ວຽງຈັນ​ ແຈ້ງພັກການຮຽນ-ການສອນ ແບບເຊິ່ງໜ້າ 1ວັນ​ ເພື່ອສີດຢາຂ້າເຊື້ອໃນຫ້ອງຮຽນ

ມສ​ ວຽງຈັນ​ ແຈ້ງພັກການຮຽນ-ການສອນ ແບບເຊິ່ງໜ້າ 1ວັນ​ ເພື່ອສີດຢາຂ້າເຊື້ອໃນຫ້ອງຮຽນ

ວັນທີ​ 24​ ມີນາ​ 2022​ ນີ້​ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ວຽງຈັນ​ ອອກແຈ້ງການເຖີງທ່ານຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທັງໝົດ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ

ເລື່ອງການພັກການຮຽນ – ການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າ 1 ວັນ, ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2022, ແຕ່ນ້ອງນັກຮຽນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ການຮຽນທາງອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງໂຮງຮຽນມີແຜນສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ທົ່ວອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນທັງໝົດພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນວັນສຸກ

ແລະ ວັນເສົາ ວັນທີ 25-26 ມີນາ 2022.​ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດດ້ວຍ.

ຂ່າວລາວ