ມື້ນີ້ໜັກ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 2697ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (30/03/2022)

ມື້ນີ້ໜັກ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 2697ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (30/03/2022)

ມື້ນີ້ ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນອັງຄານ 30/03/2022 ໂດຍກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ 2.697 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ.

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1204ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 5)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 228ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 8)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 42ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 3 )

– ເຊກອງ (SK) 37ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 56ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 124ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 38ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 34ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 148ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 81ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 167ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 59ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 250ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 73ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 47ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 31ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ