ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟໃນ 5 ສະຖານີ! ສຳລັບຊ່ວງ ເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້.

ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟໃນ 5 ສະຖານີ! ສຳລັບຊ່ວງ ເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້.

ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟໃນ 5 ສະຖານີ! ສຳລັບຊ່ວງ ເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້

ເຖິງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານມີລົດໄຟໃຊ້ພຽງພໍໃນຊ່ວງເທດສະການປີໃຫມ່ລາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈິ່ງໄດ້ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟອີກຂະບວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍຄືລົດໄຟ EMU ຂະບວນທີ 3​ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ, ລາຍລະອຽດມີຄືດັ່ງນີ້ :

ເພີ່ມຂະບວນລົດໄຟໄປ-ກັບ ຖ້ຽວ C86/5 1 ຄູ່ ລະຫວ່າງສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີເມືອງໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາວັນທີ 17 ເມສາ. ລົດໄຟຖ້ຽວ C86/5ດຳເນີນການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຢູ່ 5 ສະຖານີຄື: ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານີໂພນໂຮງ, ສະຖານີວັງວຽງ, ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖານີເມືອງໄຊ.

ຂ່າວລາວ