ງົວແປກມີ 6 ຂາ 2 ຫາງ ຖາມຊື້ 2.3 ຕື້ກໍ່ບໍ່ຂາຍ

ງົວແປກມີ 6 ຂາ 2 ຫາງ ຖາມຊື້ 2.3 ຕື້ກໍ່ບໍ່ຂາຍ

ງົວແປກມີ 6 ຂາ 2 ຫາງ ຢູ່ທີ່ປະເທດວຽດນາມ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍ ແຫ່ໄປເບິ່ງງົວ 6 ຂາ 2 ຫາງ

ແຕ່ຕ້ອງເສຍເງິນປະມານ 3.400 ກີບ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ້ງົວ.

ງົວເພດຜູ້ ລ້ຽງໄດ້ 3 ປີ

ເຄີຍມີຄົນມາຖາມຊື້ ໃນລາຄາປະມານ 2.3 ຕື້ກີບ ແຕ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ຂາຍ.

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ