ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດມາຍັງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດມາຍັງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ກໍລະນີທີ່ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ ໄດ້ຕັ້ງເງື່ອນໄຂໃນການຊື້ນໍ້າມັນ ໂດຍໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງດື່ມກ່ອນ.

ເນື້ອໃນຂອງຄຳຊີ້ແຈງມີດັ່ງນີ້: ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ຈາກສຽງວິພາກວິຈານຂອງສັງຄົມໃນສື່ອອນລາຍ ທີ່ໄດ້ມີການກໍານົດ ເງື່ອນໄຂໃນການເຕີມນ້ໍາມັນ ທີ່ສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ (ສະຖານີຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ). ທາງ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຈຶ່ງຂໍຊີ້ແຈງວ່າ ເປັນການກະທໍາໂດຍພາລະການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງບໍລິສັດ.

່ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍຈໍາແນກລູກຄ້າ, ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນນ້ໍາໄດ້ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ມີການກວດສອບ ແລະ ໄດ້ມີການກ່າວ ເຕືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການໃນລັກສະນະນີ້ອີກ. ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດມາຍັງລູກຄ້າ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ ປ່ອຍໃຫ້ເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ໃຊ້ບໍລິການນ້ໍາ ນ້ໍາມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ບໍລິສັດມີເປົ້າຫມາຍໃຫ້ບໍລິການນ້ໍາມັນຄຸນະພາບ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ມີມາດຕະຖານ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດແວະ ພັກເຕີມເຕັມຄວາມສຸກສໍາຫຼັບນັກເດີນທາງ ດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ້ານຄ້າຄົບວົງຈອນ ຄວບຄູ່ໄປ ກັບການດູແລຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກພົບເຫັນການກະທໍາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ສາມາດແຈ້ງຂໍ້ມູນຕາມເບີໂທທີ່ ແນບມາດ້ານລຸ່ມ ທາງບໍລິສັດພ້ອມຮັບຟັງ ແລະ ພ້ອມນ້ອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນທຸກປະການ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງ.

ຂ່າວລາວ