ນໍ້າມັນຂາດແຄນຕໍ່ເນື່ອງລາມຮອດຕ່າງແຂວງ ຍ້ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ

ນໍ້າມັນຂາດແຄນຕໍ່ເນື່ອງລາມຮອດຕ່າງແຂວງ ຍ້ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ

ກ່ອນໜ້ານີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊົນລະວົນເລື່ອງປໍ້ານໍ້າມັນຫຼາຍແຮງເນື່ອງຈາກບາງປໍ້ານໍ້າມັນໝົດແລ້ວບໍ່ສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໃສ່ປໍ້າໄດ້ ມີແຕ່ບາງປ້ໍາທີ່ຍັງສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ປົກກະຕິເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄົນຕໍ່ຄິວປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ຍັງມີນໍ້າມັນມາຂາຍຢູ່ຍາວຢຽດເລື່ອງນີ້ກິນເວລາເປັນທິດມີແດ່ບໍ່ມີແດ່ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ບັນຫານີ້ກໍ່ຍັງພົບຢູ່ເຊັ່ນເຄີຍຄືບາງປໍ້າຍັງປິດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ບໍລິການເທື່ອ.

ຫຼາຍຄົນຄົງສົງໄສແມ່ນບໍ່ວ່າຕ່າງແຂວງເດກະເຈົ້າສິເປັນແນວໃດ ກໍ່ສົງໄສຄືກັນເພາະປະຊາກອນໃນນະຄອນຫຼວງຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນຂ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະ ປະຊາກອນກໍ່ຫຼາຍອີກເລີຍເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນນໍ້າມັນບໍ່ທວງທັນ

ຫຼ້າສຸດແອດໄດ້ລົມກັບຄົນຮູ້ຈັກທີ່ຢູ່ຄົນລະແຂວງເຊັ່ນ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ຊ່ວງນີ້ນໍ້າມັນຂ່ອນຂ້າງຫາຍາກເຊັ່ນກັນອາດຈະເປັນຍ້ອນການນໍາເຂົ້າທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນບວກກັບນະຄອນຫຼວງມີບັນຫາແບບນີ້ ແລະ ເຫຼດເງິນທີ່ຂຶ້ນບໍ່ຢຸດ

ກັບສະພາບເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວເອີ້ນໄດ້ວ່າກະທົບທົ່ວປະເທດແນ່ນອນ ຖ້າຖາມວ່າເຫດການນີ້ຈະກັບມາປົກກະຕິມື້ໃດຄົງບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄໍາຕອບຊັດເຈນໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມສະຖານະການຕໍ່ໄປຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທ່ານປະທານບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນໄດ້ກ່າວຢືນຢັນວ່າ: ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ຕົກໃນວິກິດຂອງການຂາດແຄນນໍ້າມັນເພື່ອຊົມໃຊ້ ເພາະລັດຖະບານລາວໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາທະນາຄານພານິດ ໃຫ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນດ້ານເງິນຕາ ແລະຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງນໍ້າມັນທີ່ມີລາຄາຖືກ,

ຜ່ານມາບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ກໍ່ໄດ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກໄທ, ຫວຽດນາມ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະສິງກະໂປ, ປັດຈຸບັນ ທາງບໍລິສັດໄດ້ເປີດປໍ້ານໍ້າມັນເປັນປົກກະຕິແລ້ວ, ເຊິ່ງເປີດຂາຍ ແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 17:00 ໂມງ.ບໍລິສັດພວກເຮົາມີສາງເກັບນໍ້າມັນທົ່ວປະເທດແລະມີປໍ້ານໍ້າມັນຢູ່150ປໍ້າທີ່ພ້ອມຈະສະໜອງນໍ້າມັນໃຫ້ທຸກປໍ້າ.

ຂ່າວລາວ