ໂພສເສົ້າ!. ນັກຮົບຊຸດຂາວເສຍຊີວິດ ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຮີ່ໂລ້ຂອງຂ້ອຍ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ

ໂພສເສົ້າ!. ນັກຮົບຊຸດຂາວເສຍຊີວິດ ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຮີ່ໂລ້ຂອງຂ້ອຍ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ

ພໍ່ຂ້ອຍເປັນໜໍເປັນຜູ້ຮັກສາຜູ້ຄົນເປັນສີງທີ່ລາວມັກ ແລະ ປະຕິບັດມາຕະຫລອດ.ເປັນຮີໂລ້ເປັນແບບຢ່າງທິ່ດີຂອງຂ້ອຍ. ລາວເຂັມແຂງມາຕະຫລອດ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງ.

ລາວສອນໃຫ້ຂ້ອຍປະຢັດ ແລະ ອົດທົນ ລາວເປັນຮີໂລ້ແຂງແກ່ງທີ່ຕື່ນເຊົ້າເຮັດທຸກຢ່າງກ່ອນອອກໄປປະຕິບັດຫນ້າທີ່.

ໃນມື້ນີ້ຮີໂລ້ຂອງລູກກັບອອນແອ່ລົງ ແລະ ສູ້ຜູ້ດຽວໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຄຽງຂ້າງຈົນສາຫັດບໍ່ເຄີຍເອີຍຄຳວ່າເຈັບໃຫ້ໃຜຟັງ.ສູ້ເດີພໍ່…

ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂໍຕ່າງຫນ້າໃຫ້ຄອບຄົວ ທ້າວບຸນເນື່ອງ ວົງໄຊ ຜູ້ເປັນພໍ່.ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆໝ່ວຍງານ.

ທີມງານແຜດໝໍທຸກໆຄົນທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜູ້ເປັນພໍ່ມາຕະຫລອດໃນການຮັກສາ.

ຈົນສຸດຄວາມສາມາດຈົນຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ເສຍຊິວິດລົງໃນເຊົ້ານິ້ ແລະ ຈັດພິທີງານປາຊາກິດສົບໃນມື້ນັ້ນຕາມຮີດຄອງບ້ານເມືອງທີ່ເພີ່ນວາງອອກ.

ຂ່າວລາວ