ລົດຕໍາເດັກນ້ອຍ ແລ້ວໜີ ຖ້າແມ່ນລົດໃຜໃຫ້ອອກມາລົມກັນ.

ລົດຕໍາເດັກນ້ອຍ ແລ້ວໜີ ຖ້າແມ່ນລົດໃຜໃຫ້ອອກມາລົມກັນ.

ລົດຕໍາລູກຊາຍແລ້ວໜີ ຖ້າແມ່ນລົດໃຜໃຫ້ອອກມາລົມກັນຕາມຮີດຄອງ

ຖ້າບໍ່ອອກມາຮັບຜິດຊອບ ຈະມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດໍາເນີນຕາມກົດໝາຍ

ຈຸດຕໍາຢູ່ບ້ານໜອງແມງດາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕໍ່ໜ້າເຮືອນພັກລ້ອງອໍ້. 0305236362.02022416496

ຂ່າວລາວ