ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ

ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນການປະກອບອາຊີບ ເປັນຊ່າງຕັດຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບ ທີ່ສງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທ ຢູ່ຖະໜົນປະຊາອຸທິດ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ.

ອາຊີບຕັດຜົມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ.

ສປປ ລາວ ເຮົາເດ ຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການແນວໃດ ຄວບຄຸມ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຍາດແຍ່ງອາຊີບຂອງຄົນລາວເຮັດ ?

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ