ນ້ອງສາວໂພສອາໄລ ອ້າຍທີ່ເປັນທະຫານ ເຫັນໂພສຍາມໃດກໍ່ກັ້ນນໍ້າຕາໄວ້ບໍ່ຢູ່

ນ້ອງສາວໂພສອາໄລ ອ້າຍທີ່ເປັນທະຫານ ເຫັນໂພສຍາມໃດກໍ່ກັ້ນນໍ້າຕາໄວ້ບໍ່ຢູ່

ໂພດທັງນໍ້າຕາ ເຖິງເວລາພັກຜອ່ນແລ້ວ ຕໍ່ໄປຈະບໍ່ເມືອຍອີກແລ້ວ.

ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວງກໄກໆເພືອນ້າທີ່ແລ້ວ ຈົ່ມວ່າຢາກກັບບ້ານ ຈົ່ມວ່າຄິດຮອດພໍ່ແມ່&ບ້ານເກີດສຸດທາຍກໍບໍ່ຮອດບ້ານ ຢູ່ທາງນັ້ນຖ້າເດີພີ່ນອ້ງກຳລັງໄປຫາ.

ລັບໄຫ້ສະບາຍເດີ ອ້າຍຂີ້ດື່ ຈາກໄປແບບບໍ່ຂອບບໍ່ລາ ຄິດຮອດໄຈຈີຂາດແລ້ວ.

Sackda Souksounthone ເຈົ້າຈະຢູ່ໄນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກຂອ້ຍຕະຫອຼດໄປ.

ເຫັນໂພດໄດກໍກັ້ນນໍ້າຕາໄວ້ບໍ່ຢູ່

ທີ່ມາ.

ຂ່າວລາວ