ລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດຮອດລິດລະ 30,000ກີບ ຢ່າງເປັນທາງການເເລ້ວ

ລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດຮອດລິດລະ 30,000ກີບ ຢ່າງເປັນທາງການເເລ້ວ

ລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດຮອດລິດລະ 30,000ກີບ ຢ່າງເປັນທາງການເເລ້ວ

ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍ

– ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 1.820 ກີບ/ລິດ

– ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 1.250 ກີບ/ລິດ

– ນໍ້າມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 1.920 ກີບ/ລິດ

ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລົງ 50 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ ແລະ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການບໍລິສັດນຳເຂົ້າລົງ 50 ກີບ/ລິດ/ ຊະນິດ.

ຂ່າວລາວ