ອັດຕາເງິນເຟີ້ 10ປະເທດອາຊຽນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ລາວຕິດອັນດັບ 1 ເງິນເຟີ້ສູງເຖີງ 12.80 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 10ປະເທດອາຊຽນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ລາວຕິດອັນດັບ 1 ເງິນເຟີ້ສູງເຖີງ 12.80 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ລາວຕິດອັນດັບ 1 ເງິນເຟີ້ສູງເຖີງ 12.80 %

ເງິນເຟີ້ ແມ່ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງການທີ່ລະດັບລາຄາຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງລາຄາສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະຖານະການທີ່ອຳນາດການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຂອງ ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຫຼຸດຕ່ຳລົງ ໂດຍການຫຼຸດລົງຂອງອຳນາດດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜ່ານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ລາຄາສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ຖືກເລືອກເຂົ້າມາຄຳນວນອັດຕາເງິນເຟີ້ ພາຍໃນລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສິນຄ້າລາຄາແພງຂຶ້ນ.

ນີ້ກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ:

1. ລາວ 12.80 %

2. ມຽນມາ 12.63 %

3. ໄທ 7.10 %

4. ກຳປູເຈຍ 6.30 %

5. ສິງກະໂປ 5.40 %

6. ຟິລິບປິນ 5.40 %

7. ອິນໂດເນເຊຍ 3.55 %

8. ບຣູໄນ 3.20 %

9. ຫວຽດນາມ 2.8 %

10. ມາເລເຊຍ 2.30 %

ສໍາລັບການເເມ່ນຈັດອັນດັບໂລກ:
41 – ລາວ

42 – ມຽນມາ

101 – ໄທ

116 – ກຳປູເຈຍ

129 – ສິງກະໂປ

130 – ຟີລິບປິນ

155 – ອິນໂດເນເຊຍ

161 – ບຣູໄນ

164 – ຫວຽດນາມ

172 – ມາເລເຊຍ

ທີ່ມາ: ASEAN Skyline, Trading Economics

ຂ່າວລາວ