ຊົມເຊີຍ…ຈັດສົ່ງວັດຖຸດິບຊຸດທີ່ 1 ໄປໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຊົມເຊີຍ…ຈັດສົ່ງວັດຖຸດິບຊຸດທີ່ 1 ໄປໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກຽມເດີນທາງຈັດສົ່ງວັດຖຸດີບ ຊຸດທີ່ 1 ໄປແຂວງຂຽງຂວາງ

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຍອດງື່ມ ພາວເວີ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກັບ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ

ເພື່ອສະໜອງນ້ຳມັນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ປັດຈຸບັນ ທີມງານກຽມເດີນທາງຈັດສົ່ງວັດຖຸດີບ ຊຸດທີ່ 1 ໄປໂຮງງານຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ທີມງານກຽມເດີນທາງ ຈັດສົ່ງວັດຖຸດີບ ຊຸດທີ່1 ໄປໂຮງງານຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຂອບໃຈທີ່ການນຳພາກລັດ ທີ່ເອົາໃຈໃສ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ຍອດງື່ມ ພາວເວີ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຜົນງານ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

ຂ່າວລາວ