ເລີ່ມມີຄວາມຫວັງ…ທ່ານ ນາຍົກ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂວິກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາ

ເລີ່ມມີຄວາມຫວັງ…ທ່ານ ນາຍົກ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂວິກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາ

ນາຍົກແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂວິກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວາງ 5 ມາດຕາສໍາຄັນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ວາງມາດຕະການຮີບດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວລາວ