ສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດໄດ້ຕອນນີ້ກໍຄືທົນໄປກ່ອນ ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປແລ້ວຫວັງວ່າທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນ

ສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດໄດ້ຕອນນີ້ກໍຄືທົນໄປກ່ອນ ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປແລ້ວຫວັງວ່າທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນ

ຫລາຍທ່ານຄຸ້ນດີກັບຄໍາສຸພາສິດບູຮານທີ່ວ່າ “ເກົ້າອົດເກົ້າເຍື້ອນ ຫາກຊິໄດ້ທ່ອນຄໍາ” ທັງຮູ້ດີວ່ານີ້ຄືຄໍາສອນ ໃຫ້ຄົນເຮົາອົດທົນ ເພື່ອຜົນສໍາເລັດທີ່ເປັນການຕັ້ງຄວາມມຸ່ງຫວັງໄວ້ ຍິ່ງສະພາບແບບສູ່ມື້ນີ້ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ອົດທົນ ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອຕົນ ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ທ່ອນຄໍາ ມາຄອບຄອງດັ່ງໃຈຫວັງ!

ບໍ່ວ່າຊາດໃດໃນໂລກນີ້, ການຈະພັດທະນາ ຍ່ອມຕ້ອງອາໄສຄວາມອົດທົນ, ຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເສັ້ນ ທາງຊີວິດລ້ວນແຕ່ພົບອຸປະສັກ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ, ເມື່ອຜູ້ນໍາປະເທດໃດໜຶ່ງ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຫາກເອົາຄວາມອົດທົນ ອຸປະສັກ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ມາເປັນພະລັງບວກ ຄືຜ່ານການທົດສອບ ມື້ສໍາເລັດ ກໍຈະມາເຖິງແນ່ນອນ. ເມື່ອຢ້ອນໄປເບິ່ງບັນຫາຫລາຍມື້ຜ່ານມາ, ລາຄາ ແລະ ການຂາດເຂີນນໍ້າມັນເຊື້ອ ໄຟ ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກສົມຄວນ, ແຕ່ເມື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນແຕ່ປະເທດເຮົາແລ້ວບວກໃສ່ລັດ ຖະບານສຸມຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງທົ່ວສັງຄົມ ບັນຫາກໍຜ່ານຜ່າມາໄດ້, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດີຂຶ້ນ.

ເວົ້າເໜືອເພື່ອຕົກໃຕ້, ທ່າອ່ຽງບັນຫານໍ້າມັນໃນໂລກຍັງຈະສືບຕໍ່ສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ ກາຍເປັນຜົນພວງສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາໃນໂລກໄປອີກ ຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແກ້ໄຂໄດ້ໃນເວລາໃດ, ແຕ່ການຫັນປ່ຽນວິທີນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນໃນສັງຄົມໜ້າຈະເປັນທາງເລືອກ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຄໍາສຸພາສິດບູຮານລາວທີ່ວ່ານີ້ສາມາດສ້າງພູມຕ້ານທານທີ່ແຂງແຮງເມື່ອປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກໍສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ ແລະ ບໍ່ກະທົບແຮງ ຕໍ່ຄວາມຕັດສິນໃຈ ຄວາມສູ້ຊົນພັດທະນາຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ສໍານັກງານ, ວຽກງານ…

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຄົນລາວເຮົາ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ອົດທົນອົດກັ້ນ, ບໍ່ຢ້ານອຸປະສັກ, ສາມັກຄີກັນດີ, ໂອບເອື້ອອາລີ ຕໍ່ຄົນອື່ນ…ເມື່ອປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ແມ່ນຄວາມປາຖະໜາຂອງໃຜ, ແຕ່ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ກໍປຸ້ມລຸມກັນໃສ່ແກ້ໄຂ, ອົດທົນຜ່ານຜ່າ, ເສຍສະລະສ່ວນຕົວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.

ການພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າເພື່ອໄປສູ່ສິ່ງທີ່ດີໃນພາຍໜ້າທັງຮ່ວມກັນຫາທາງອອກທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທ່າອ່ຽງໂລກໂດຍການພັດທະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍພວກເຮົາເອງ, ຢຸດການອາໄສ ຜູ້ອື່ນ, ຮ່ວມກັນສ້າງໃຫ້ປະເທດມີພື້ນຖານເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງ…ທັງຫລານີ້ຄືພະລັງແຫ່ງຄວາມຫວັງທີ່ເກີດຈາກການພ້ອມກັນອົດທົນ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ປັດກວາດສິ່ງບໍ່ດີສິ່ງກີດຂວາງ ໃຫ້ໝົດໄປ.

ສາລະໜ້າຮູ້