ງາມນ້ຳໃຈ !! ມອບເງິນໃຫ້ຄູອາສາທົ່ວປະເທດລາວ 1,000,000 ກີບ

ງາມນ້ຳໃຈ !! ມອບເງິນໃຫ້ຄູອາສາທົ່ວປະເທດລາວ 1,000,000 ກີບ

{ ຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍລະນີພິເສດ } ສົມເດັດ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ສັດທາແມ່ອອກ ຄໍາຫຼ້າ ສີພົມພັກດີ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ບໍລິຈາກປັດໃຈ ຈໍານວນ 1,000,000 ກີບ { ໜຶ່ງລ້ານກີບ

ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄູອາສາ ທຸກທ່ານທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ພໍ່ອອກ ເນັ່ງທ່າວ ຄູອາສາ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນ ແມ່ອອກ ຄໍາຫຼ້າ ແລະ ຄອບຄົວ

ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍ ສຸກໃຈ ອາຍຸ ວັນໂນ ສຸກຂັງ ພະລັງ ທານໄປແລ້ວ ໄຫຼຄືນມາຄືເກົ່າ ທານມື້ເຊົ້າ ໄຫຼເຂົ້າມື້ແລງ ຂໍໃຫ້ ທຸລະກິດ

ການເງິນ ການງານ ຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງ ຕະຫຼອດໄປເດີ ສາທຸ ສາທຸ ອານຸໂມທາມິ.

ຂ່າວລາວ