ພາຍໃນອາທິດດຽວ ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວພຸ່ງສູງ 32.6%

ພາຍໃນອາທິດດຽວ ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວພຸ່ງສູງ 32.6%

ພາຍໃນອາທິດດຽວ ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວພຸ່ງສູງ 32.6%

ຫຼັງຈາກລາຄາຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າໃນວັນທີ 15 ມີຖຸນາ ປິດຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 3,220 ກີບ/ຮຸ້ນ ເປັນລາຄາທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນຕົ້ນມາ ຈາກນັ້ນລາຄາຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າກໍ່ໄດ້ດີດຂື້ນມາເລື່ອຍໆ ໂດຍມື້ນີ້ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ ປິດຕະຫຼາດລາຄາດີດຂື້ນຢູ່ທີ່ 4,270 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ຫຼືລາຄາເພີ່ມຂື້ນພາຍໃນທິດດຽວຄິດເປັນ 32.6% ນັບຈາກຈຸດຕໍ່າສຸດ

ແລ້ວເປັນຫຍັງຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຈື່ງພຸ່ງຂື້ນ?

ການດີດຂື້ນມາຂອງຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າ ກໍ່ມາຈາກປັດໄຈການໄດ້ຮັບອະນິສົງຈາກການອອກພັນທະບັດຂອງທະນາຄານກາງ ທີ່ໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີຫຼາຍຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ສົນໃຈຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າເປັນທະນາຄານໜື່ງທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍທີ່ສຸດ ແນ່ນອນການບໍລິການທີ່ເກີດຂື້ນ ທະນາຄານການຄ້າກໍ່ຈະໄດ້ຄ່າທຳນຽມການຂາຍໄປນຳ

ປະກອບກັບສັນຍານເລື່ອງເສດຖະກິດເລີ່ມກັບມາດີຂື້ນ ເນື່ອງຈາກການເປີດປະເທດເລີ່ມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວ ການແກ້ໄຂເລື່ອງອັດຕາແລກປ່ຽນເລີ່ມຊັດເຈນຂື້ນ ຫຼາຍໜ່ວຍງານເລິ່ມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເສດຖະກິດຫຼາຍຂື້ນ ແລະຖ້າແກ້ບັນຫານໍ້າມັນໃຫ້ເປັນສະພາບປົກກະຕິໄດ້ ຍິ່ງສົ່ງສັນຍານດີຕໍ່ເສດຖະກິດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍບອກ ຮຸ້ນກຸ່ມທະນາຄານຂື້ນກັບວັດທະຈັກເສດຖະກິດ ເສດຖະກິດດີຮຸ້ນທະນາຄານກໍ່ຈະພຸ່ງ ກົງກັນຂ້າມເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ຮຸ້ນທະນາຄານກໍ່ຈະລ່ວງ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕ້ອງຖ້າເບິ່ງຜົນການດຳເນີນງານທະນາຄານການຄ້າໃນໄຕມາດ 2 ທີ່ເປັນປັດໄຈຕັດສິນແທ້ຈິງ ຖ້າອອກມາດີແອັດເຊື່ອວ່າໜ້າຈະດີດຂື້ນອີກ ແຕ່ຖ້າຜົນການດຳເນິນງານອອກມາບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ລາຄາຮຸ້ນອາດຫຼຸດ 4,000 ກີບ/ຮຸ້ນ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້

ໝາຍເຫດ: ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ລົງທຶນຈະຕ້ອງພິຈາລະຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ

ຂ່າວລາວ