ທິດສະດີ Pump Dump(ປໍ່າ ດໍ່າ) ແມ່ນຫຍັງ…ເປັນຫຍັງນັກທຸລະກິດຂັ້ນສູງມັກໃຊ້ກັນເປັນປະຈຳທົ່ວໂລກ

ທິດສະດີ Pump Dump(ປໍ່າ ດໍ່າ) ແມ່ນຫຍັງ…ເປັນຫຍັງນັກທຸລະກິດຂັ້ນສູງມັກໃຊ້ກັນເປັນປະຈຳທົ່ວໂລກ

1 ທິດສະດີ  Pump

ຕົວຢ່າງມີລີງຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃກ້ໆກັບໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ມື້ໜຶ່ງ…ມີພໍ່ຄ້າມາໝູ່ບ້ານນັ້ນ ເພື່ອຊື້ລິງເຫຼົ່ານັ້ນ

ລາວປະກາດວ່າ ຈະຊື້ລີງທີ່ລາຄາໂຕລະ $100 ຊາວບ້ານແຖວນັ້ນຄິດວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຕ້ອງເປັນບ້າໄປແລ້ວແທ້ໆ ຄົນປົກກະຕິໃສ ຂະເຈົ້າຈະຊື້ລີງໂຕລະ $100 ຊື້ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ແຕ່ກໍບາງຄົນຈັບລີງບາງໂຕມາ ແລ້ວເອົາໄປຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າຄົນນີ້ ແລະກໍໄດ້ເງິນ $100 ແທ້ໆ

ແມງເມົ່າເລີ່ມມາ ຂ່າວນີ້ແຜ່ກະຈາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວປານໄຟໄໝ້ເຟືອງ ແລ້ວຜູ້ຄົນກໍພາກັນ ເຂົ້າໄປຈັບລີງ ນໍາມາຂາຍໃຫ້ກັບຮ້ານພໍ່ຄ້າຄົນນັ້ນ ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ 2-3 ມື້ ພໍ່ຄ້າກໍປະກາດວ່າ ຈະຊື້ລີງໃນລາຄາໂຕລະ $200 ຊາວບ້ານກໍພາກັນແຫ່ກັນເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອຈັບລີງທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອເອົາມາຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ ພໍ່ຄ້າກໍຊື້ນໍາພວກເຈົາໂຕລະ $200 ແທ້ໆ

ຈຸດສູງສຸດ ຈາກນັ້ນພໍ່ຄ້າກໍປະກາດອີກວ່າ ຈະຊື້ລິງໂຕລະ $500 ຊາວບ້ານນັ້ນບໍ່ເປັນອັນກິນ ອັນນອນ ພວກເຂົາຈັບລີງໄດ້ຄົນລະ 5-6 ໂຕ ເຊິ່ງເປັນລີງທັງໝົດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ປ່າ ແລ້ວກໍເອົາມາຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ ພວກເຂົາລາຍໄດ້ໂຕລະ $500 ແທ້ໆ

ທິດສະດີ Dump

ຊາວບ້ານກຳລັງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ ວ່າເທື່ອຕໍ່ໄປພໍ່ຄ້າຈະຊື້ໃນລາຄາເທົ່າໃດ ແລະແລ້ວ…ພໍ່ຄ້າກໍປະກາດວ່າ ລາວຈະກັບບ້ານເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ແລະເມື່ອລາວກັບມາ ລາວຈະມາຊື້ລີງໃນລາຄາໂຕລະ $1,000 ລາວໄດ້ສັ່ງລູກນ້ອງໃຫ້ດູແລກິດຈະການທັງໝົດ ແລ້ວລາວກໍກັບບ້ານໄປ

ຊາວບ້ານຮູ້ສຶກເສຍດາຍຫຼາຍ ເພາະດຽວນີ້ໃນປ່າບໍ່ມີລີງໃຫ້ຈັບ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາມາຂາຍໃນລາຄາໂຕລະ $1,000 ອີກແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລູກນ້ອງພໍ່ຄ້າກໍບອກພວກເຂົາວ່າ ຈະລັກເອົາລີງບາງໂຕມາຂາຍໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ທີ່ລາຄາໂຕລະ $700

ຂ່າວນີ້ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປຄືໄຟໄໝ້ປ່າອີກ ເນື່ອງຈາກພໍ່ຄ້າຈະມາຊື້ໃນລາຄາ $1,000 ໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເບິ່ງແລ້ວ ຍັງມີກຳລັງເຖິງໂຕລະ $300 ມື້ຕໍ່ມາ ຊາວບ້ານກໍເຂົ້າຄິວກັນຊື້ທີ່ໜ້າຮ້ານ ລູກນ້ອງໄດ້ຂາຍລິງໄປໂຕລະ $700 ຄົນລວຍກໍຊື້ໄວ້ຫຼາຍໂຕ ໃຜບໍ່ມີເງິນ ກໍໄປຢືມຄົນອື່ນ ເພື່ອມາຊື້ລີງ

ຄົນປັ່ນລວຍ_ຄົນຊວຍຄືແມງເມົ່າ ຊາວບ້ານມາຊື້ແລ້ວ ກໍເບິ່ງແຍງລີງຂອງພວກເຂົາເປັນຢ່າງດີ ແລະຖ້າໃຫ້ພໍ່ຄ້າກັບມາ ແຕ່ພໍ່ຄ້າຄົນນັ້ນບໍ່ເຄີຍກັບມາ… ຊາວບ້ານທັງຫຼາຍຮີບຟ້າວໄປຫາລູກນ້ອງ ແຕ່ລູກນ້ອງຄົນນັ້ນກໍໜີໄປແລ້ວຄືກັນ

ຊາວບ້ານຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຊື້ລີງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດໂຕລະ $700 ແລະບໍ່ສາມາດເອົາໄປຂາຍໃຫ້ໃຜໄດ້ເລີຍ ອ່ານຈົບແລ້ວ ປຽບທຽບໃສ່ຄ່າເງິນ ແລະຄ່າຄຳຕອນນີ້ກັນເບິ່ງເດີ

ສາລະໜ້າຮູ້