ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລົງກວດສອບແລະສັ່ງປິດຮ້ານນໍ້າມັນແຄມທາງ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລົງກວດສອບແລະສັ່ງປິດຮ້ານນໍ້າມັນແຄມທາງ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລົງກວດສອບແລະສັ່ງປິດຮ້ານນໍ້າມັນແຄມທາງ ທີ່ຮ່າຍໃສ່ຕຸກຂາຍ. ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

ດ່ວນ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງ ຍ້ອນຂາຍເກີນລາຄາກຳນົດໄວ້.

ເຈົ້າໜ້າທີລົງກວດສອບປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງຖ້າພົບເຫັນຈະຖືກດຳເນີນຄະດີແລະເຮັດບົດບັນທືກຕາມກົດໝາຍ

ຂ່າວລາວ