ເງິນ ແລະ ຊັບສິນໄດ້ມາຈາກຄະດີຢາເສບຕິດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ມອບເຂົ້າລັດ.

ເງິນ ແລະ ຊັບສິນໄດ້ມາຈາກຄະດີຢາເສບຕິດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ມອບເຂົ້າລັດ.

ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຊີ້ແຈງຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 07/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີເຕົ້າ ໂຮມຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຄະດີຢາເສບຕິດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ວ່າ:

ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຊີ້ແຈງຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 07/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີເຕົ້າ ໂຮມຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຄະດີຢາເສບຕິດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ວ່າ:

ແຕ່ປີ 2017 ຮອດປັດຈຸບັນ ສາ ມາດຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ມອບຊັບທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ເຊັ່ນດິນ 70 ຕອນ,ດິນ ພ້ອມເຮືອນ 15 ຕອນ, ລົດໃຫຍ່ 315 ຄັນ, ລົດຈັກ 3.359 ຄັນ, ເຮືອ 1 ລໍາ, ເງິນ34.227.502.519 ກີບ, 89.164.322 ບາດ, 2.281.266 ໂດລາ, 150.558 ຢວນ, 50.000 ວອນ ແລະ 16.257.700 ດົງ. ເງິນ ແລະ ຊັບສິນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ມາຈາກການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຄະດີຢາເສບຕິດຄືດິນ 68 ຕອນ, ດິນພ້ອມເຮືອນ 15 ຕອນ, ລົດໃຫຍ່ 225 ຄັນ, ລົດຈັກ 1.807 ຄັນ, ເຮືອ 1 ລຳ, ເງິນ32.470.203.422 ກີບ, 82.763.513 ບາດ, 1.375.890 ໂດລາ, 113.935 ຢວນ, 50.000 ວອນ, 9.314.700 ດົງ.

ຊັບສິນທຸກປະເພດລວມທັງເງິນທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດເມື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນຂອງລັດແລ້ວ, ຂະແໜງການເງິນ ສະເໜີລາຍງານຂັ້ນເທິງເພື່ອພິຈາລະນາແບ່ງປັນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂາຍອອກ, ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປະມູນຂາຍຊັບສິນດັ່ງກ່າວມອບເຂົ້າກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ 70%, ສ່ວນ 30% ມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມມາດຕາ 50 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມາດຕາ 6 ຂອງກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ.

ຂ່າວລາວ