ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສະເໜີໃຫ້ໂຈະບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກວດຄືນທັງໝົດການເຄື່ອນໄຫວ

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສະເໜີໃຫ້ໂຈະບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກວດຄືນທັງໝົດການເຄື່ອນໄຫວ

ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 01, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີຫລາຍວິທີແກ່ລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX”

ເລີ່ມຈາກກະຊວງການເງິນ, ທ່ານສະເໜີວ່າ:

1. ອີງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງ ກະຊວງການເງິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງບໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງເລີຍ ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫລຢູ່ບັນດາຊາຍແດນຍັງເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ເລິກແລບແນບນຽນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາຂາດເຂີນເງິນຕາໃນປະເທດ;

2. ເນື່ອງຈາກການຄ້ານອກລະບົບເຂົາເຈົ້າພາກັນໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ນອກລະບົບ, ເຊີ່ງອີງໃສ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ 70% ແມ່ນເສດຖະກິດນອກລະບົບ,

3. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຄວນຂຸ້ນຂ້ຽວເອົາເສດຖະກິດນອກລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃຫ້ໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ບຸກຄະລາກອນກະທໍາຜິດຂໍໃຫ້ລົງໂທດ ຫລື ປົດຕໍາແໜ່ງເລີຍ ໂດຍບໍ່ມີການສຶກສາອົບຮົມຄືແຕ່ກ່ອນ ເນື່ອງຈາກຂະແໜງການນີ້ ເປັນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນມີຄຸນນະພາບ,

4. ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ທີ່ຄົນ, ເພາະຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດ ສາມາດສ້າງກົດໝາຍອອກມາຈໍານວນຫລາຍ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ສໍາລັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ທ່ານສະເໜີວ່າ:

1. ອີງຕາມບົດລາຍງານເຫັນວ່າ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວກວດເຫັນໝົດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າກວດເຫັນແລ້ວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ: ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດນໍາເງິນຕາເຂົ້າມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ແຈ້ງໃນຈໍານວນໜ້ອຍ, ເມື່ອໄປກວດຕົວຈິງພົບເຫັນຫລາຍກວ່າທີ່ແຈ້ງໄວ້ 04 ເທົ່າ ແຕ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນໄປໃສ;

2. ນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມອ່ອນແອໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເພາະທະນາຄານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນເສົາຄໍ້າຫລັກເສດຖະກິດມະຫາພາກ;

3. ສະນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ຈິງໃຈປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ສປປລາວ ຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາອ່ອນແອຫລາຍ, ເຊີ່ງບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດສະເພາະທະນາຄານພຽງຝ່າຍດຽວ ແຕ່ແມ່ນທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,

4. ຜ່ານມາມີແຕ່ບອກວ່າເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນໄປໃສ, ຕໍ່ບັນຫານີ້ຕໍ່ໄປຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ເພາະຖ້າຈິງໃຈແກ້ໄຂ ລາວເຮົາຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄືປັດຈຸບັນນີ້, ແຕ່ຖ້າບໍ່ຈິງໃຈແກ້ແທ້ໆ ມາດຕະການໃດໆ ກໍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້;

5. ການທີ່ລັດຖະບານຈະອອກພັນທະບັດຖືເປັນສິ່ງທີ່ຫລໍ່ແຫລມຫລາຍ, ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເລືອກວິທີນີ້ແລ້ວ ຂໍໃຫ້ເຮັດແບບຄູ່ຂະໜານກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ,

6. ເພາະຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ບາງໄລຍະລາວເຮົາເກີນດຸນບໍ່ແມ່ນຂາດດຸນຕະຫລອດ ແຕ່ເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານໄດ້ເລືອກໃຊ້ວິທີອອກພັນທະບັດ,

7. ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ໂຈະບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນຊົ່ວຄາວກ່ອນແລ້ວກວດກາຄືນໝົດການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນ, ເຊີ່ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ສາມາດກວດໄດ້ວ່າເງິນໄປໃສແດ່ ແລະ ໃຜເກນກໍາໄລແດ່,

8. ຖ້າບໍ່ເຮັດຄູ່ຂະໜານມາດຕະການໃດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ, ເພາະປັດຈຸບັນປະຊາຊົນລໍາບາກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດ, ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນດຽວກັນ ນັ່ງຢູ່ລ້າກໍຂາດທຶນຍ້ອນອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ;

9. ອີກວິທີໜຶ່ງ, ພວກເຮົາຄວນມີການຄໍ້າປະກັນລາຄານໍ້າມັນລ່ວງໜ້າສອງເດືອນ ເຖີງວ່າວິທີນີ້ລາວເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຊ້ ແຕ່ຜ່ານມາບໍລິສັດໃຫຍ່ທົ່ວໂລກໃຊ້ວິທີນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ;

10. ເພາະປັດຈຸບັນ, ບັນຫາບໍ່ແມ່ນນໍ້າມັນຂາດຢູ່ຕະຫລາດໂລກ, ແຕ່ພວກເຮົາຂາດເງິນຕາທີ່ຈະໄປຊື້ເພາະມີການປັ່ນປ່ວນກັນພາຍໃນ ແລະ ເງິນຕາຢູ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂາດ ແຕ່ມັນຢູ່ນອກລະບົບ ແລະ ເອົາມາເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບເຊີ່ງຜິດກົດໝາຍ;

11. ສະນັ້ນ, ຖ້າມີການຄໍ້າປະກັນລາຄານໍ້າມັນລ່ວງໜ້າສອງເດືອນ ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນບໍ່ເໜັງຕີງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ເໜັງຕີງເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊີ່ງຖ້ານໍາໃຊ້ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ຢູ່ທຶນກັບກໍາໄລ ແລະ ຜ່ານມາລັດຖະບານອະນຸມັດໃຊ້ວິທີນີ້ແລ້ວ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຊັກຊ້າຫລາຍ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຍັງສະເໜີກ່ຽວກັບເລື່ອງລາຄາປີ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ:

1. ລັດຖະບານຄວນເປັນຝ່າຍກໍານົດລາຄາ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ບໍລິສັດສໍາປະທານເປັນຜູ້ກໍານົດລາຄາເອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການຊໍ້າຕື່ມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໄປອີກ,

2. ເພາະຈະປັບປ່ຽນລາຄາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມັນກະທົບເຖີງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເອງກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍໃນເລື່ອງນີ້.

ຂ່າວລາວ